Ogólny pogląd

Domy sprawują nadzór nad wszystkimi dziedzinami życia na Khorvaire i Xen'driku: bankowością, lecznictwem, bezpieczeństwem, hodowlą, komunikacją i transportem. Pomimo pojawiania się określonych Smoczych Znamion w konkretnych liniach krwi (jedyna możliwość otrzymania takiego) to siła Domów w czasach współczesnych nie opiera się na nich, tylko na reputacji, koneksjach i zapisie historycznym każdego z Domów. Ponadto Smocze Znamiona stanowią klucz do typowej dla danego Domu, bardzo silnej magii umożliwiającej powstawanie takich cudów jak latające statki Domu Lyrandar, czy niesamowite kuźnie Domu Cannith. Magia ta dodatkowo zwiększa siłę ich oddziaływania na świat. Każdy kto ma objawione Znamię ma prawo do tytułu lord lub lady, co jednak nie przekłada się na żadną władzę lub wpływ w jego lub jej Domu. Spora część osób powiązanych z Domami to nie przedstawiciele linii noszących Znamiona, a członkowie podległych Domom gildii.

Spis domów

Nazwa Rasa Smocze Znamię Powiązane Gildie
Dom Cannith ludzie Tworzenia Wytwórców, Kotlarzy
Dom Deneith ludzie Obrońcy Zbrojmistrzów, Obrońców
Dom Ghallanda niziołki Gościnności Gospodarzy
Dom Jorasco niziołki Leczenia Uzdrowicieli
Dom Kundarak krasnoludy Strzeżenia Bankierów, Zabezpieczeń
Dom Lyrandar półelfy Burzy Lotników, Zaklinaczy Deszczu
Dom Medani półelfy Wykrywania Stróżów
Dom Orien ludzie Przejścia Kurierów, Transportu
Dom Phiarlan elfy Cienia Artystów
Dom Sivis gnomy Spisywania Notariuszy
Dom Tharashk ludzie, półorki Szukania Poszukiwaczy
Dom Thuranni elfy Cienia Sieć Cienia
Dom Vadalis ludzie Opieki Treserów

Domy kiedyś i dzisiaj

Pierwsze Znamiona pojawiały się w kilku rodzinach naraz, więc żaden z domów nie ma jednego konkretnego założyciela/pierwszego posiadacza Znamienia. Zamiast tego powiązane były one z rasami oraz regionami świata, na których dana rasa żyła. Aktualnie potęga Domów ograniczona jest edyktami z Korth, które narzucają im niemożność posiadania dużych połaci ziemi, ograniczają ilość i wielkości ich enklaw, oraz siłę posiadanych tam oddziałów (Dom Deneith jest tu wyjątkiem, gdyż stanowią siłę najemniczą). W małych osadach lub miasteczkach Domy mają przedstawicieli często w postaci tylko jednego interesu (lecznica, stacja posłańców, gospoda), ale w dużych miastach istnieją całe dzielnice podległe danemu domowi - tak zwane enklawy. Są to odrębne od miasta byty, zapewniające mieszkającym w nich członkom domów wszystko czego im potrzeba - mieszkania, zatrudnienie, opiekę, szkolnictwo. Podzielone są one zawsze na 2 kręgi: wewnętrzny to strefa mieszkalna, administracyjna i poświęcona prywatnym interesom domu, zaś osobom spoza domów tylko w szczególnych przypadkach udziela się zezwolenia na wejście; zewnętrzny służy do kontaktów z otoczeniem - znajdują się tam biura handlowe, sklepy i im podobne.

Hierarchia

Głową każdego domu jest patriarcha lub matriarchini, niezależnie od płci nazywany/a Baronem. Pod nim znajduje się rada seneszali reprezentujących wszystkie nacje, w których dom ma interesy oraz kilku będących osobistymi przedstawicielami głowy domu - de facto są to agenci służący mu w różnych kwestiach, takich jak: śledztwa, sprawy dyplomatyczne, etc. Wicekróle są dyrektorami na dany region i zazwyczaj jest to tytuł dziedziczny. Następnie są biurokraci - mistrzowie nadzorujący gildie oraz ministrowie zarządzający wewnętrznymi kwestiami domu. Na samym dole drabiny znajdują się osoby najemne, nazywane po prostu najemnymi. Zależni do Domu pełnią oni różne funkcje i mają różny status uprzywilejowania. Są to głównie członkowie Gildii danego Domu.