Główna siedziba Dwunastki w Khorvaire

W teorii, Dwunastka stanowi neutralny magiczny instytut, do którego zasobów i usług wszystkie dwanaście Domów ma równomierny dostęp. Zapewnia ona odpłatne usługi magiczne osobom z zewnątrz, a także kolegium magiczne, laboratoria oraz finansowanie wypraw i badań, które zostaną uznane za opłacalne lub rozwojowe. Choć dawno minęły czasy, gdy Dwunastka pomagała kształtować politykę kontynentu to niektórzy szepczą o sekretnej koterii w samym sercu Dwunastki, która pragnie powrotu dni, gdy instytut kreował przyszłość całego Khorvaire.

Hierarchia

Struktura władzy wewnątrz Dwunastki wygląda następująco:

  • na samym dole hierarchii znajdują się Zewnętrzni, którymi nazywa się dowolnego członka Dwunastki, który nie wywodzi się z Domów Smoczych Znamion. Zewnętrzni mogą zajmować stanowiska wykładowców, jednak nie przysługują im żadne tytuły, na swoich osobistych uczniów mogą dobierać jedynie innych Zewnętrznych, a droga do dalszych szczebli władzy jest przed nimi zamknięta. Jedynym sposobem pozwalającym im na dalszy awans w hierarchii jest małżeństwo z członkiem jednego z Dwunastu Domów i przyjęcie ich nazwiska.
  • dowolny członek Dwunastu Domów zaczyna jako Uczeń Smoków. Są to wszyscy władający magią do poziomu drugiego włącznie. Każdy uczeń posiada mistrza, który decyduje o programie zajęć swojego podopiecznego, aby jak najlepiej wykorzystać jego talenty.
  • w chwili osiągnięcia trzeciego stopnia zaklęć, uczeń zostaje wyniesiony do rangi Miedzianego Smoka i jest traktowany jako pełnoprawny członek Dwunastki, który sam decyduje o swoim dalszym rozwoju.
  • Srebrnym Smokiem nazywa się każdego, kto osiągnął szósty poziom zaklęć. Jest to tytuł mistrzowski, upoważniający – ale i zobowiązujący – do przyjęcia pod swoją opiekę przynajmniej jednego ucznia, z których postępów każdy mistrz rozliczany jest przed Kapitułą. Im większe zasługi ucznia, tym większy prestiż mistrza.
  • Władzę stanowi Kapituła Dwunastu, w której skład wchodzi po jednym przedstawicielu domów zwanych Dwunastoma Złotymi Smokami. Pierwszeństwo ma zawsze najsilniejszy mag noszący odpowiednie Smocze Znamię, w przypadku braku takiego, jego miejsce tymczasowo zajmuje najsilniejszy Srebrny bądź Miedziany Smok z danej linii.

Najbardziej trywialne decyzje (przydzielenie ucznia, o którego zabiega dwóch lub więcej mistrzów, zatwierdzanie kwartalnej listy wydatków, zatwierdzanie ekspedycji badawczej, etc) wymagają obecności przynajmniej pięciu członków kapituły i przegłosowania ich większością głosów. Najważniejsze decyzje (wprowadzanie bądź zmiana regulacji, zatwierdzanie ekspedycji międzyplanarnej, ustalanie budżetu rocznego, etc) wymagają obecności pełnego składu kapituły i muszą zostać przyjęte przeważającą większością głosów (przynajmniej 10 do 2). Przy wszystkich najważniejszych decyzjach obrady kapituły trwają do czasu, aż wszystkie postulaty zostaną jednogłośnie przyjęte bądź odrzucone i w czasie ich trwania członkowie Kapituły mają zakaz opuszczania Sali Obrad.

Dwunastka w Stormreach

Cytadela

Główna siedziba Dwunastki w Stormreach

Cytadela Dwunastki, stanowiąca siedzibę tej organizacji w Stormreach, to jeden z najlepiej chronionych obiektów w całym mieście. Masywna wieża z gładkiego kamienia wznosi się na dwanaście wysokich kondygnacji nad Twierdzą Wybrzeża Domu Kundarak, w obrębie której się znajduje. Parter służy do podejmowania gości, handlu i zawierania umów. Piętra od pierwszego do trzeciego stanowią biura Domów nie posiadających własnych enklaw w mieście. Piętra od piątego do ósmego przeznaczone są na laboratoria badawcze, bibliotekę oraz sale dydaktyczne służące szkoleniu czarodziejów, czarowników, a nawet czarnoksiężników. Dziewiąte piętro przeznaczone jest na pomieszczenia gospodarcze i pokoje służby, dbającej o komfort członków Dwunastki. Pozostałe piętra to prywatne komnaty magów, tym przestronniejsze i bogatsze, im wyżej położone.
Jej wierzchołek przyozdobiony jest czterema figurami złotych smoków (członkowie Dwunastki utrzymują, iż są to szczerozłote odlewy) otaczającymi ostatnią kondygnację zwaną Katedrą Dwunastu Smoków, gdzie swoje prywatne komnaty posiada lokalna Kapituła Dwunastki, w skład której wchodzi po jednym przedstawicielu każdego z Domów Smoczych Znamion.

Wkład Domów

W całej Cytadeli widać wpływ wielkich domów, które ufundowały jej wybudowanie. Wnętrze wieży jest w pełni oświetlone, ocieplane i posiada wiele zautomatyzowanych udogodnień, jak chociażby windy - wszystko dzięki współpracy z Domem Cannith. Liczne dzieła sztuki zdobiące korytarze oraz sale przyjęć to oczywisty wkład ze strony Domów Phiarlan i Thuranni. Choć u wrót Cytadeli straż trzymają przedstawiciele Domów Deneith oraz Tharashk to jest to służba czysto wizerunkowa, gdyż magowie świetnie potrafią zadbać sami o siebie, a umiejscowienie Cytadeli na ternie Domu Kundarak zapewnia im jeszcze lepszą ochronę. Medycy czuwający nad zdrowiem członków Dwunastki należą do gildii uzdrowicieli Domu Jorasco w jego enklawie w Wytchnieniu, a Dom Lyrandar przeznaczył jeden z niewielkich latających statków na potrzeby Dwunastki i ich ekspedycji w głąb kontynentu. Wkładem reszty Domów jest twarda waluta.

Lokalna Kapituła

Podobnie jak wszystkie inne oddziały Dwunastki i ten w Stormreach ma swoją własną władzę, również nazywaną Kapitułą, która jednak podlega innym prawom i obowiązkom niż Główna Kapituła. Ze względu na niewielką liczebność większości Domów w mieście Kapituła liczy tylu członków, ilu odpowiednich przedstawicieli akurat przebywa na Xen'driku.
Obecnie oficjalnie Kapituła liczy zaledwie trzech członków z Domów: Cannith, Deneith oraz Sivis.

Magia na sprzedaż

Jako że siedziba Dwunastki na Xen'driku znajduje się w północno-zachodniej części Enklawy Kundarak, będącej samą w sobie ufortyfikowaną fortecą oferowana przez Dwunastkę magia w Stormreach jest droższa o 5% (pobierane przez Dom Kundarak w zamian za ochronę) względem cen na Khorvaire i zazwyczaj kwota ta nie podlega negocjacjom. Zwyżka ta nie dotyczy jedynie najbardziej wpływowych mieszkańców miasta jak chociażby Lordów Burzy i wysoko postawionych członków Domów.

Historia

Po zakończeniu Wojny Znamion, Lord Hadran d'Cannith zasugerował, aby Domy oficjalnie przypieczętowały przymierzę, poprzez wybudowanie cytadeli stanowiącej centrum badań i nauki zarówno arkan magii, jak i potencjału noszących smocze znamiona. Choć w tamtym okresie istniało tylko dziesięć domów noszących smocze znamiona, architekt i artefaktor Alder d'Cannith, przekonał komitet, aby nowo powstałą instytucję nazwać Dwunastką. Wierzył bowiem, że istnieje dwanaście prawdziwych smoczych znamion, nie wliczając zniszczonego Znamienia Śmierci. Aldar był geniuszem i jego odkrycia odegrały kluczową rolę w minionej wojnie, z tego powodu członkowie komisji postanowili pójść mu na rękę - choć niewielu wierzyło w objawienie się kolejnych dwóch smoczych znamion. (Ostatnie dwa znamiona Strzeżenia i Znajdywania, zostały "odkryte" dopiero po utworzeniu Królestwa Galifar.)
Z początku Dwunastka odegrała kluczową rolę w kształtowaniu Domów, jednak z czasem, gdy domy urosły w siłę, rozprzestrzeniając się na coraz większe obszary, wpływ instytucji zmniejszył się. Niemniej jednak Dwunastka pozostaje jednym z głównych centrów rozwoju magicznego w Khorvaire. Łącząc ze sobą umiejętności oraz mistyczne talenty posiadaczy różnych znamion, magowie i artefaktorzyDwunastki stworzyli nadzwyczajne przedmioty. Połączone umiejętności Domów Orien, Cannith i Kundarak, pozwoliły stworzyć skrytki depozytowe pozwalające klientom Kundarak zdeponować kosztowności w jednym oddziale banku, a wybrać je w drugim - choćby po przeciwnej stronie kontynentu. Statki powietrzne, kolej błyskawiczna czy wreszcie wykuci - te cuda nie powstałyby nigdy bez ducha współpracy i kreatywności cechujący członków Dwunastki.