Pełne Kalendarium obowiązujące w grze.

Era Smoków

 • Data nieznana
 • Opis: Epoka życia Siberysa, Khybera i Eberrona - pierwotnych smoków.

Era Demonów

 • -10,000,000 LK (Lat Królestwa)

Demoniczne potomstwo Khybera atakuje powierzchnię tworząc piekło na ziemi, gdzie władają rakszasy i nocne wiedźmy.

 • -1,500,000 LK

Smoki na nowo odkrywają Przepowiednię i cywilizując się stawiają opór czartom wraz z cuotlami. Inne rasy, nadal prymitywne, unikają ich chcąc przeżyć

 • -100,000 LK

Cuotle poświęcając większość swej rasy więżą najpotężniejsze czarty wraz z sobą w Khyber. Zwycięskie smoki przenoszą się na Argonessan.

Era Gigantów

 • -80,000 LK

Giganty zakładają swoją cywilizację na Xen'driku biorąc w niewolę elfy i wyciągając je tym samym z prymitywizmu.

 • -60,000 LK

Smoki nawiązują kontakt z gigantami i uczą ich magii wtajemniczeń. Te za jej pomocą tworzą cuda nieznane dzisiejszym czasom cuda, podczas gdy ignorowane elfy obserwują i uczą się.

 • -40,000 LK

Quori najeżdżają Xen'drik z Planu Snów. Po 1000 lat walk giganty wzywają najpotężniejszą smoczą magię, by je wygnać na zawsze blokując im wstęp na Eberron. Fala uderzeniowa tym spowodowana na zawsze zmianie kontynent, jego część posyłając w otchłań morza.

 • -39,000 LK

1000 lat po wygnaniu Quori elfy wykorzystując szalejące po kontynencie magiczne plagi buntują się przeciwko gigantom (podczas rebelii Opiekuni Dusz zwani Phiarlan służą jako bardowie, posłańcy i zwiadowcy elfów). Pragnąć zaprowadzić porządek giganty raz jeszcze chcą sięgnąć po najwyższą magię, lecz nim im się to udaje zostają zaatakowane przez nie chcące dopuścić do dalszego niszczenia świata smoki doprowadzając cywilizację gigantów do upadku. Elfy pod przywództwem proroka Aerena udają się na Aerenal, zaś te które pozostają na Xen'driku od tego czasu nazywane są drowami.    

Era Potworów

 • -38,000 LK

Giganty cofają się stadium prymitywnym potworów żyjąc na ruinach swej cywilizacji, podczas gdy smoki wracają na Argonessan, a elfy zasiedlają Aerenal (dlaej AE). Na Khorvaire(dalej KH) powstają pierwsze królestwa goblinoidów (dzisiejsze tereny Breland i Dargunn).

 • -29,000 LK

Nacje orków wschodzą na zachodzie KH  konkurując z państwami goblinów.

 • -25,000 LK

Na AE powstaje Nieumarły Dwór. Zaczynają się regularne starcia elfów ze smokami - długie okresy pokoju przerywane krótkimi, niszczycielskimi wojnami co kilkaset lat.

 • - 19,000 LK

Goblinoidy wypierają jaszczuroludzi (kechuala) z Równin Talenty (KH). Niedobitki docierają do dzisiejszej Q'barry.

 • -15,000 LK

Dhakaani jednoczy nacje goblinoidów tworząc największe imperium tych ras - Imperium Dhakaani (KH). Smok Vvaraak w odpowiedzi na część Proroctwa uczy orki druidyzmu - ci później przekształcą się w Odźwiernych.

 • -11,000 LK

Krasnoludy migrują z Frostfell w góry Żelaznych Korzeni (KH).

 • -9,000 LK

Elfy z Aerenal zakładają kolonie na terenach dzisiejszego Valenar (KH) i szybko dochodzi do konfliktu z Dhakaani. Kolonia zostaje opuszczone gdy smoki po raz kolejny atakują AE.

 • -8,000 LK

Daelkyr najeżdżają Eberron z Planu Szaleństwa. Ostatecznie zostają wygnane przez Odźwiernych, którzy pieczętują portale na Xoriat i więżą niedobitki tej rasy w podziemiach. W efekcie zachodnia część KH zostaje zniszczona (Demoniczne Pustkowia).

 • -4,000 LK

Imperium Dhakaani upada, pozostawiając po sobie mniejsze nacje goblinoidów oraz kilka miast-państw.

Era Współczesna

Przed powstaniem Królestwa

 • -3,100 LK

Oalian, przyszły Wielki Druid Kresów Eldeen się budzi.

 • -2,200 LK

Na Równinach Talenty {KH} u niziołków pojawia się Znamię Gościnności. U elfów z AE pojawiają się Znamiona Znamię Cienia i Śmierci. Smoki zaczynają obserwować jak Proroctwo zaczyna się dokonywać u "niższych" ras.

 • -2,000 LK

Lhazaar przeprowadza ludzi z Sarlony na wschodnie wybrzeże KH, gdzie się osiedlają unikając kontaktów z goblinoidami. Na Równinach Talenty {KH} u niziołków pojawia się Znamię Leczenia.

 • -1,800 LK

U gnomów z Zilargo (KH) pojawia się Znamię Spisywania.

 • -1,600 LK

U ludzi na terenach dzisiejszego Karrnath (KH) pojawia się Znamię Obrońcy. Elfy i smoki jednoczą się by wybić ród Vol noszący Znamię Śmierci. Powstaje Vol - królowa-lisz nieumarłych. Dom Phiarlan opuszcza AE, by osiąść między ludźmi na KH.

 • -1,500 LK

W centralnym KH ludzie oczyszczają tereny z goblinoidów. U ludzi z terenów dzisiejszego Cyre (KH) pojawia się Znamię Tworzenia. U krasnoludów z Dominium Mror (KH) pojawia się Znamię Strzeżenia.

 • -1,390 LK

Powstaje miasto Sharn.

 • -1,000 LK

Karrn Zdobywca tworzy nację Karrnath pokonując pozostałe tam goblinoidy i nieudanie usiłuje podbić resztę ludzkości. U półelfów z terenów dzisiejszego Thrane pojawia się Znamię Burzy. Żołnierze z Karrnath odkrywają Domy Ghallanda, Jorasco i Lyrandar na Równinach Talenty.

 • -900 LK

U ludzi z terenów dzisiejszego Aundair pojawia się Znamię Przejścia.

 • -802 LK

Taratai i Kalashtar pojawiają się w Adar.

 • -800 YK

U ludzi z Kresów Eldeen pojawia się Znamię Opieki.

 • -500 LK

Quori zaczynają podbijać Sarlonę. Na zachód KH (Marchii Cienia) dociera druga fala ludzkich imigrantów. U półelfów z terenów dzisiejszego Breland pojawia się Znamię Wykrywania. Domy Smoczych Znamion rozpoczynają Wojnę Znamion w celu pozbycia się mieszanych i aberracyjnych Znamion.

 • -493 LK

Koniec Wojny Znamion wraz ze zniszczeniem miasta Sharn. Aberracyjne znamiona uważa się za wymarłe. Powstaje Dwunastka.

 • -45 LK

W Korth (Karrnath) rodzi się Galifar I.

 • -41 LK

Zaczynają się Wojny Graniczne wciągając ostatecznie wszystkie Pięć Nacji.

 • D-24 LK

Galifar I przejmuje władzę w Karrnath.

 • -14 LK

Galifar rozpoczyna kampanię mającą na celu zjednoczenie Pięciu Nacji.

 • -7 LK

Galifar dogaduje się z Domami Smoczych Znamion oferując im neutralny status w zamian za wsparcie jego kampanii.

 • -2 LK

U ludzi i półorków z Marchii Cienia pojawia się [[Znamię Szukania].

Po powstaniu Królestwa

 • 1 LK

Powstanie Królestwa Galifar jednoczącego Pięć Nacji.

 • 15 LK

Galifar zakłada Magiczny Kongres w Arcanix (Aundair).

 • 28 LK

Zaczyna się wojna Królestwa Galifar z Księstwami Lhazaar (28-38)

 • 32 LK

Pięć Nacji przyjmuje nazwy od imion dzieci Galifara. Odbudowa miasta Sharn.

 • 40 LK

Galifar abdykuje na rzecz swego dziedzica - Cyre.

 • 53 LK

Galifar I umiera.

 • 106 LK

Dom Kundarak zostaje rozpoznany i zaakceptowany przez inne Domy.

 • 299 LK

Powstanie kościoła Srebrnego Płomienia.

 • 347 LK

Dom Lyrandar zakłada Stormhome u wybrzeża Aundair.

 • 498 LK

Dom Sivis odkrywa Znamię Szukania podczas badań Marchii Cienia. Wkrótce potem powstaje Dom Tharashk.

 • 600 LK

W Dominium Mror znika klan Noldrun.

 • 783 LK

Dwunastka towrzy pierwsze Mówiące Kamienie.

 • 789 LK

Dom Sivis zakłada stacje umożliwiające rozmowy za pomocą Kamieni.

 • 797 LK

Mordain Tkacz Ciała zostaje wyklęty z Domu Phiarlan za prajtykowanie zabronionych sztuk Daelkyr.

 • 802 LK

Królestwo Galifar wraz z Domami fundują powstanie Stormreach na kontynencie Xen'drik.

 • 811 LK

Powstaje pierwsza linia Błyskawicznej Kolei.

 • 832 LK

Kościół Srebrnego Płomienia rozpoczyna Inkwizyjcę (Srebrna Czystka) mającą na celu wybicie likantropów na KH. W przeciągu 50 lat praktycznie wszystkie zostają wybite.

 • 873 LK

Odkrycie Blackroot - wieży Mordian Tkacza Ciała w Drooam.

 • 865 YK

Błyskawiczna Kolej łączy Pięć Nacji, Zilargo, Dominium Mror i Równiny Talenty.

 • 878 LK

Dom Denith zaczyna zatrudniać najemników ras goblinoidów z Darquun.

 • 890 LK

Miasto Stormreach tłumi Rewoltę Omaren.

 • 894 LK

Umiera Król Jarot-ostatni władca Galifar. Rozpoczyna się Ostatnia Wojna wywołana niesnaskami wśród jego potomków.

 • 896 LK

Powstaje Zakon Szmaragdowego Szponu.

 • 897 LK

Król Karrnath Kaius I chcąc ocalić swoje państwo przez niszczeniami Ostatnej Wojny zaprzysięga swój kraj Krwi Vol.

 • 910 LK

Kaius II wstępuje na tron w Karnnath po zniknięciu swego poprzednika.

 • 914 LK

Dominium Mror ogłasza swą niepodległość. Kościół Srebrnego Płomienia przejmuje władzę w Thrane po śmierci jego króla.

 • 918 LK

Nieznani zamachowcy niszczą Szklaną Wieżę w Sharn.

 • 928 LK

Diuk Ven ir'Kesslan prowadzi osadników z Cyre do Q'barry.

 • 946 LK

Miasto Stormreach zostaje zaatakowane przez Batalion Bazaltowych Wież. Atak zostaje odparty dzięki interwencji gigantów Rashemenu.

 • 956 LK

Południe Cyre zostaje elfim państwem Valenar.

 • 958 LK

Kresy Eldeen ogłaszają się niepodelgłą nacją pod opieką Strażników Lasu i przewodnictwem Wielkiego Druida Oaliana.

 • 962 LK

Zilargo zostaje oficjalnym sojusznikiem Breland.

 • 965 LK

Dom Cannith doskonali wykutych stworzonych do walk w Ostatniej Wojnie.

 • 969 LK

Haruuc prowadzi hobgobliny do rebelii przeciwko Cyre i Breland, na skutek czego powstaje państwo Darguun.

 • 972 LK

Dom Thuranni odłącza się z Domu Phiarlan.

 • 976 LK

Regentka Karrnath ogłasza Zakon Szmaragdowego Szponu niezgodnym z prawem.

 • 986 LK

Córki Sora Kell atakują zachód Breland armią trolli, ogrów i gnolli. Breland zmuszone jest wycofać stamtąd swoich osadników, a zachodnie wybrzeże staje się państwem Drooam.

 • 990 LK

Do użytku wchodzą pierwsze latające statki Domu Lyrandar.

 • 993 LK

11-letnia Jaela Daran przejmuje obowiązki głowy kościoła Srebrnego Płomienia,

 • 994 LK

Magiczna katastrofa zmienia królestwo Cyre w Tereny Żałoby - zniszczone pustkowie. przeżywają tylko ci Cyreańczycy, którzy przebywali za granicą.

 • 996 LK

Traktat z Thronehold oficjalnie kończy Ostatnią Wojnę. Za suwerenne nacje uważane są: Aundair, Breland, Thrane, Karrnath, Równiny Talenty, Zilargo, Q'barra, Księstwa Lhazaar, Dominium Mror, Kresy Eldeen, Darguun i Valenar. Dom Cannith zostaje zmuszony do zniszczenia swych wytwórni wykutych. Wykuci zaś zyskują status istot myślących.

 • 997 LK

Rozrost Stormreach, głownie poprzez napływ uchodźców z Ostatniej Wojny.

 • 998 LK

Dzień dzisiejszy - początek naszej historii.

Era Burz