Symbol

Trudno określić zunifikowaną wersję doktryny Krwi. Jeśli wyznają jakąś, to tę o obecności boskiego pierwiastka we wnętrzu każdej istoty.

Nie patrzcie w niebo, nie patrze w ziemie, nie patrzcie w przyszłość. Szukajcie boskości wewnątrz, albowiem krew to życie, a jej wołanie obiecuje wieczne życie. Musisz jedynie posłuchać.

Powyższy fragment to jeden z chantów, najczęściej powtarzających się pośród Poszukujących. Oddaje idee religii, jednocześnie zarysowując różnice dzielące ją z bardziej tradycyjnymi wierzeniami Eberronu.

Niewiele informacji o samej religii istnieje poza jej wyznawcami.

W Stormreach zarządzana przez Berinessę świątynia Krwi znajduje się w Południowej Strażnicy.