Dział jest w trakcie tworzenia.

Oficjalne prawo

1. Miastem rządzą ostatecznie i niepodzielnie Lordowie Burzy.
2. W Stormreach każdy jest mile widziany, o ile Lordowie nie postanowią inaczej.
3. W mieście panuje wolność słowa i wolność wyznania. 4. Enklawa Domu Kundarak ma prawo stanowić sama o sobie i nie podlega jurysdykcji Straży Miejskiej.
5. W przypadku ataku na miasto cywile oraz Straż Miejska podlegają kolejno (wedle rosnącej wagi): oficerom Domu Deneith, oficerom Żelaznej Warty, oficerom Rekruterów Stormreach.
6. Sprzedaż wszelkich odnalezionych na kontynencie reliktów jest obciążona podatkiem 40% od ceny sprzedaży. Relikty zdobyte przez sponsorowane wyprawy badawcze podlegają odrębnemu systemowi.
7. Ambasadorzy wizytujący miasto objęci są immunitetem dyplomatycznym i nie podlegają jurysdykcji miejscowych władz. W przypadku poważnego naruszenia prawa mogą zostać co najwyżej wydaleni z miasta.

Faktyczne prawo

1. Nie stwarzaj Lordom Burzy problemów.
2. Nie zakłócaj handlu i gospodarki.
3. Nie działaj w inny wyraźny sposób na szkodę miasta.
4. Wolność słowa i wyznania nie oznacza pełnej samowolki - patrz punkt 1. 5. Podatek od sprzedaży reliktów nie obowiązuje: Domów, wysoko postawionych jednostek badawczych oraz niektórych grup najemniczych. 6. Ambasadorom mogą zdarzać się śmiertelne wypadki i jak długo nikt nie zostanie złapany na gorącym uczynku to jest to problem ambasady.