Wyjaśnienie skrótów i pojęć w grze:

  • Dom - w skrócie Dom Smoczego Znamienia
  • Nosiciel, Potomek - inaczej Nosiciel Znamienia, czyli osoba posiadająca Smocze Znamię
  • Odcięty - osoba, która porzuciła swój Dom
  • Odrośl - osoba nie biorąca udziału w działaniach swego Domu
  • Odnaleziony - osoba, której pokrewieństwo z Domem zaginęło i została na nowo odnaleziona