As is the world, so are the gods. As are the gods, so is the world.

Wyznawcy tej religii nazywani są Wasalami (Vassals), co podkreślać ma ich służalczy charakter wobec bogów. Większość wyznawców stanowią ludzie pochodzący z kontynentu Khorvaire. Jest to najpopularniejsza religia Eberronu, której główna teoria zakłada, że cokolwiek się dzieje, bogowie biorą w tym udział. Ich obecność nie jest jedynie bierna, a zakłada czynny udział, zawsze i wszędzie - Bogowie są wszechobecni.
W Stormreach świątynia Samowładnych pod przywództwem Maru Sakhesha znajduje się w Świetle Kuźni.

Obrządki

Praktykowanie religii odbywa się codziennie poprzez każda czynność wykonywaną przez wiernych, ale także poprzez modlitwy w ciągu dnia. Od tych po przebudzeniu, dziękczynnych za nowy dzień, jak i przed każdym spożywanym posiłkiem, i również przed rozpoczęciem pracy. W zależności od stopnia oddania Wasalowie albo odmawiają krótka modlitwę, albo modlitwa ta przybiera formę krótkiego rytuału. Również w ciągu dnia wiernym zdarza się modlić zależnie od okoliczności, nawet gdy dzień nie obfitował w pozytywne zdarzenia, oczekuje się optymizmu i wdzięczności.

Bogowie

Samowładnych stanowi obecnie dziewięć bóstw:

Arawai

Symbol Arawai

Neutralna dobra Samowładna miłości i życia

 • Opis: Domeną Arawai jest cała natura, do niej modlą się zagubieni na traktach i szlakach, jak i Ci pragnący płodności, pomyślnych plonów.
 • Portfolio: Płodność, zboża, obfitość, rośliny, natura, dzicz, poród
 • Domeny: Stworzenie, dobro, życie, Rośliny, Pogoda
 • Symbol: Wiązka zboża, Oktogram w brązie i zieleni

Aureon

Symbol Aureona

Praworządny neutralny Samowładny prawa i wiedzy

 • Opis:Aureon jest władcą wiedzy, jej skarbnicą, patronem skrybów, prawa i dobrej magii, a także nauczycieli, mędrców, sędziów i prawników.
 • Portfolio: Prawo, Wiedza, Nauka, Logika, Magia
 • Domeny: Moc, Wiedza, Prawo, Magia, Umysł, Zaklęcia, Wyrocznie
 • Symbol: Otwarta księga, Oktogram w bieli i czerni

Balinor

Symbol Balinora

Neutralny Samowładny rogu i polowań

 • Opis: Władca bestii reprezentuje cykl życia, wieczne polowanie. Docenia mord, by przetrwać, nie akceptuje krzywdy dla sportu. Jest patronem tropicieli, łowców, traperów. Towarzyszy swojej siostrze Arawei.
 • Portfolio: Zwierzęta, Polowanie
 • Domeny: Powietrze, Zwierzęta, Prędkość, Ziemia, Kara
 • Symbol: Zarys rogów, Oktogram w brązie i czerwieni

Boldrei

Symbol Boldrei

Praworządna dobra Samowładna ogniska domowego

 • Opis:Patronka komunikacji, wsparcia, społeczności. Jest żoną Aureona i we dwójkę stanowią podwaliny codziennej wiary.
 • Portfolio: Ognisko domowe, komunikacja, małżeństwo, rząd
 • Domeny: Społeczność, Rodzina, Dobro, Prawo, Ochrona
 • Symbol: Ogień w kamiennym sercu, Oktogram w pomarańczu i szarości

Dol Arrah

Symbol Dol Arrah

Praworządna dobra Samowładna słońca i poświęcenia

 • Opis: Patronka honoru, samopoświęcenia, paladynów, dyplomatów, poszukujących sprawiedliwości, wojowników, a także poszukiwaczy przygód, którzy przynoszą oświecenie.
 • Portfolio: Honor, poświęcenie, światło, słońce, dyplomacja
 • Domeny: Chwała, Dobro, Prawo, Słońce, Wojna
 • Symbol: Wstające słońce, Oktogram w złocie i bieli

Dol Dorn

Symbol Dol Dorna

Chaotyczny dobry Samowładny siły i stali

 • Opis: Patron wojowników, żołnierzy, atletów, walki za sprawę
 • Portfolio: Wojna, konkurencja, sprawność
 • Domeny: Chaos, Dobro, Wolność, Siła, Wojna, Zawody
 • Symbol: Długi miecz i tarcza, Oktogram w czerwieni i srebrze

Kol Korran

Symbol Kol Korrana

Neutralny Samowładny świata i bogactwa

 • Opis: Patron handlu, bogactwa, kupców, handlarzy, wszystkich tych, którzy szukają bogactwa (także złodziei).
 • Portfolio: Bogactwo, Pieniądze, Handel, Kradzież
 • Domeny: Wdzięk, Handel, Pakt, Podróże, Bogactwo
 • Symbol: Dziewięciostronna złota moneta, Oktogram w złocie i srebrze

Olladra

Symbol Olladry

Neutralna dobra Samowładna uczty i fortuny

 • Opis: Patronka fortuny, szczęścia, hazardzistów, łotrzyków.
 • Portfolio: Szczęście, ucztowanie, dostatek
 • Domeny: Święta, Dobro, Leczenie, Szczęście, Duma
 • Symbol: Domino, Oktogram w bieli i szarości

Onatar

Symbol Onatara

Neutralny dobry Samowładny ognia i kuźni

 • Opis: Patron kuźni, rzemiosła, przemysłu, ognia, kowali, artystów, wynalazców i wykutych.
 • Portfolio: Rzemiosło, Broń, Narzędzia, Kuźnia, Ogień, Wynalazki
 • Domeny: Postęp, Tworzenie, Ogień, Dobro, Metal, Wykuci
 • Symbol: Skrzyżowany młot i obcęgi, Oktogram w czerwieni i pomarańczu