UWAGA: Poniższe organizacje mogą mięć kiepską reputację, ale wasze postacie NIE WIEDZĄ o tym, ze są złe. Póki nie natkniecie się ich działalność fabularnie proszę ograniczać się do do tego, co jest opisane w działach "Powszechna wiedza".

Aurum

Symbol Aurum

Powszechna wiedza

Jest to zgromadzenie bogatych fascynatów historii. Jego członkowie finansują wiele wypraw badawczych, oraz chętnie skupują relikty z poprzednich er. W Stormreach Aurum posiada swój oddział należący do Jarisa Cantara (człowiek) pracującego jako zarządca floty handlowej Domu Lyrandar. Wybijający się podróżnicy są tam zaprasza, by mogli opowiedzieć o swych wyprawach, a właściciel chętnie i po dobrych cenach skupuje drowie relikty.

Wiedza osób wtajemniczonych

Wywodzące się z Dominium Mror bractwo mające na celu wzbogacanie swych członków oraz badanie przeszłości w celu kształtowania przyszłości. Agenci Aurum są wszędzie, czasami nawet nie wiedząc dla kogo pracują, a organizacja choć nie działa aktywnie to zapewnia przepływ wiedzy oraz środków pomiędzy swymi członkami. W jej skład wchodzą 4 stopnie zwane Ugodami: Ugoda Miedziana, Srebrna, Złota i Platynowa.

Kulty Smoka Poniżej

Symbol Kultów Smoka Poniżej

Powszechna wiedza

brak

Wiedza osób wtajemniczonych

Są to pojawiające się w różnych czasach i miejscach wyznania, które rozpowszechniają bardziej lub mniej szaleni prorocy i kapłani. Jedynym trwałym miejscem ich występowania są Marchie Cienia, gdzie spora część plemion oddaje cześć różnym dziwnym, wynaturzonym istotom. Choć wiary te są bardzo zróżnicowane to pomiędzy nimi pojawiają się dwa powracające nurty: oczy obserwujące w całkowitej ciemności służące Lordowi Oczu do obserwacji świata, a także nękani koszmarami i schizofrenicznymi wizjami słudzy Blizny, Która Abides skłonni zabić nawet najbliższych, by je od siebie odpędzić.

Lordowie Pyłu

Symbol Lordów Pyłu

Powszechna wiedza

brak

Wiedza osób wtajemniczonych

Zbiorcza nazwa przebywających w Eberronie rakszas knującym w tle historii w celu uwolnienia swych Władców (Rakszas Raja) z Khyberu. Jako istoty długowieczne i nie starzejące się ich spiski są długofalowe i niepojmowalne dla śmiertelników.

  • Opiekun: Yavi

Śniący Mrok

Symbol Śniącego Mroku

Powszechna wiedza

brak

Wiedza osób wtajemniczonych

Tajemna organizacja wywodząca się z Riedry (Sarlona), dość ściśle współpracująca z Natchnionymi, którzy są jej jedynymi świadomymi agentami. Są to głównie szpiedzy i zabójcy, w żaden sposób nie powiązani z władzami Riedry.

  • Opiekun: Shagarot

Zakon Szmaragdowego Szponu

Symbol Zakonu

Powszechna wiedza

Zakon rycerski z Karrnath wyjęty w tym spod prawa za fanatyzm i dążenie po trupach do dominacji militarnej Karrnath, niegdyś uważany za najwyższy przejaw patriotyzmu. Słynie ze świetnych wojowników, którzy noszą tabardy z symbolem zakrzywionego szponu, zasłaniające górną połowę twarzy hełmy oraz posługują się ciężkimi nahajami. W Stormreach o kontakt z Zakonem najprościej jest w zbudowanym na rzece lokalu o nazwie Czarny Frachtowiec.

Wiedza osób wtajemniczonych

Zbrojne ramię Krwi Vol służące tam, gdzie jej członkowie nie są wskazani lub nie posiadają odpowiednich zdolności. Zakon ma swoje oczy i uszy wszędzie na terenie Karrnath oraz jego enklawach w innych państwach, a przeważająca część agentów ukrywa swą przynależność. Głową Zakonu w Stormreach jest Biały Kruk.

  • Opiekun: Kass